logo2_1

Názor

Za druhý rok vo vláde sa podarilo pripraviť a presadiť veľa konkrétnych a významných zmien. Našim cieľom je dosiahnuť pre občanov dostupnejšiu spravodlivosť, efektívnejšie súdnictvo, zlepšovať podnikateľské prostredie, životné prostredie atď. Skutočnosť, že Slovensko nie je sociálny štát potvrdzujú medzery v sociálnom systéme. Za kľúčový problém štátu považujeme aj starnutie obyvateľstva a jeho ekonomické dôsledky. Každoročne stúpa počet občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. Populácia starne a dôsledkom deinštitucionalizácie sa opatrovateľská služba stáva východiskom pre ľudí, ktorí prestávajú byť sebestační. Za pár rokov vzrastie o jednu tretinu počet ľudí Slovenska, ktorí budú odkázaní na domácu starostlivosť. Zabezpečiť profesionálneho opatrovateľa k seniorom je stále ťažšie, nakoľko kvalifikovaní pracovníci ešte stále odchádzajú do zahraničia a o uplatnení sa na Slovensku vôbec neuvažujú. Hlavným dôvodom nezáujmu o túto profesiu je stále nízke a neadekvátne platové ohodnotenie. „Financie na túto oblasť sú z podstatnej časti hradené z eurofondov.“

Finančné prostriedky už medzičasom došli v školstve ale aj v zdravotníctve. Situácia zašla tak ďaleko, že zdravotné sestry podávali hromadné výpovede a učitelia vstúpili do štrajku. Nejde tu len o záujmy 87-tisíc učiteľov, či 31-tisíc sestier, hoci aj tí ako občania majú svoje práva a požiadavky. Učitelia a sestry totiž bojujú za nás všetkých – za vzdelanie detí, ktoré raz budú riadiť túto krajinu a za zdravie občanov, ktoré  STARNUTÍM obyvateľstva sa bude už len zhoršovať.  Zdravý rozum hovorí, že ak by situácia v školstve a zdravotníctve nebola až taká vážna, nik by sa predsa neuchyľoval k radikálnym krokom – k štrajku a výpovediam.

Čo očakávam od roku 2018 ?

V oblasti školstva je potrebné prijať zmeny v legislatíve, a tým navýšiť úroveň platov pedagogických i nepedagogických zamestnancov školstva, zvýšiť atraktivitu učiteľského povolania , správne – adekvátne rozdeľovať finančné prostriedky do rezortu školstva.

Veľké nedostatky vidím aj v  oblasti  zdravotníctva, ale aj v sociálnej sfére. Ak bude  zabezpečený ekonomický rast, bude zabezpečený aj nárast prostriedkov v sociálnych systémoch a tak budeme mať bližšie k vytvoreniu moderného sociálneho štátu, ktorý má pomáhať tím, ktorí sú na pomoc skutočne odkázaní.

Nový rok je časom na bilancovanie, je časom na kladenie prísľubov a odvážnych stávok. Nový rok je však i časom tajných prianí, ktoré majú priniesť rodine a našej spoločnosti tie najvzácnejšie dary. Želajme si preto v Novom roku 2018 dobrých ľudí vždy po boku. Zdravia, šťastia, lásky plný dom a spokojný to život v ňom.

 Mgr.Mária Zuberová, členka Klubu Občianskej strany Most-Híd v Nesvadoch