Lajos Berner

Funkcie: Zakladajúci člen strany, predseda krajskej organizácie v Trnave, člen predsedníctva okresnej organizácie v Dunajskej Strede, starosta obce Janíky (MOST – HÍD)

Telefón: 0905 611 172
E-mail: lajos.berner@gmail.com

Márta Kiss

Funkcie: Krajská tajomníčka strany, poslankyňa obecného zastupiteľstva v obci Kráľovičove Kračany

Telefón: 0917 927 288
E-mail: kiss.marta@most-hid.sk, ds@most-hid.sk

Jozef Fábik

Funkcie: krajský podpredseda strany Most-Híd v Trnavskom kraji, okresný predseda v Senici a Skalici

Telefón: 0903 695 332
E-mail: jozefjozeffabik@gmail.com