Kontakt na krajské vedenie strany:

Krajská kancelária:
Korzo Bélu Bartóka 790
929 01 Dunajská Streda

Lajos Berner
Trnavský krajský predseda
tel: 0905 611 172
e-mail: lajos.berner@gmail.com

Márta Kiss
krajská tajomníčka
tel: 0917 927 288
e-mail: kiss.marta@most-hid.sk