sajto_tajek_kn2_30_5

Nitriansky samosprávny kraj v zastúpení svojho predsedu, Milana Belicu, okresný úrad v sídle kraja ako špeciálny stavebný úrad, v zastúpení prednostu Karola Bórika a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky z regiónu Komárna, Tibor Bastrnák dňa 30. mája 2017 v Komárne na tlačovej konferencii informovali novinárov o spoločnom prehlásení adresovanej ministrovi dopravy a výstavby o maximálnej podpore zámeru o čo najrýchlejšie prepojenie existujúcej cesty 1/63 a 1/64 formou funkčného obchvatu mesta Komárna.

Vyjadrili spoločnú snahu pomôcť a byť maximálne súčinní pri rýchlej príprave a následnej realizácii potrebných dopravných stavieb, ktoré pomôžu eliminovať nepriaznivú situáciu v celom regióne Nitrianskeho kraja.

Zdôraznili, že je v životnom záujme obyvateľov Nitrianskeho kraja vybudovať severojužné prepojenie od hornej Nitry až po Komárno, ktoré by podporilo hospodársky rozvoj a bezpečnosť.

Galéria:


sajto_tajek_kn2_30_5

sajto_tajek_kn3_30_5

sajto_tajek_kn4_30_5