Trnavský kraj

Árpád Érsek

Člen predsedníctva, minister dopravy

Email: arpad.ersek@mindop.sk

Kontakt: Ministerstvo dopravyFacebook

Telefón: 0917 225 869
E-mail: ersek.arpad@gmail.com

Árpád Érsek sa narodil 22. júna 1958 v Bratislave. Je ženatý, má dve deti.

Po absolvovaní gymnázia v Šamoríne študoval na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

Je konateľom firiem EMM Properties, EMM Invest a Alfa Sport.

Od roku 2010 je poslancom NR SR za stranu Most-Híd a členom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Od roku 2014 je členom predsedníctva Most-Híd.

Od roku 2016 je naďalej poslancom NR SR za stranu Most-Híd a bol zvolený za štátneho tajomníka ministerstva dopravy.

Od septembra roku 2016 je ministrom dopravy SR.

Lajos Berner

Funkcie: Zakladajúci člen strany, predseda krajskej organizácie v Trnave, člen predsedníctva okresnej organizácie v Dunajskej Strede, starosta obce Janíky (MOST – HÍD)

Telefón: 0905 611 172
E-mail: lajos.berner@gmail.com

Márta Kiss

Funkcie: Krajská tajomníčka strany, poslankyňa obecného zastupiteľstva v obci Kráľovičove Kračany

Telefón: 0917 927 288
E-mail: kiss.marta@most-hid.sk, ds@most-hid.sk

Nitriansky kraj

Tibor Bastrnák

Predseda klubu Most-Híd, Člen predsedníctva, Poslanec NR SR

Asistent: Lajos Csóka

Telefón: 0905 609 204
E-mail: bastrnak.tibor@most-hid.sk

Tibor Bastrnák sa narodil 17. Novembra 1964 v Šahách. Je ženatý, má dve deti. Titul MUDr. získal na Lekárskej fakulte Univerzity Masaryka v Brne.

Od roku 1991 do 2009 bol lekárom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia nemocnice v Komárne. V rokoch 2003 až 2010 bol primátorom mesta Komárno. Pôsobil aj ako zástupca predsedu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a ako poslanec zastupiteľstva Nitrianskeho Samosprávneho kraja. Od roku 2009 je členom predsedníctva Most-Híd, od roku 2010 je poslancom strany v NR SR.

Od konca marca 2018 je predsedom poslaneckého klubu Most-Híd

Arnold Mikle

Funkcia: okresný predseda v Nitre, poslanec obecného zastupiteľstva v obci Veľký Cetín

Telefón: 0903 431 355
E-mail: arnold.mikle@most-hid.sk

Ing. Bertalan Bóna

Funkcie: okresný predseda v Nových Zámkoch, poslanec Mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch
Bydlisko: Nové Zámky

Telefón: 0905 708 083
E-mail: bona.bertalan@most-hid.sk

Róbert Csudai

Funkcie: okresný predseda v Leviciach, starosta obce Hronovce (MOST – HÍD), predseda miestneho klubu

Telefón: 0908 520 303
E-mail: csudai.robert@gmail.com

Jozef Gyurkovics

Funkcie: Starosta obce Vyškovce nad Ipľom (MOST – HÍD), okresný predseda v Leviciach

Telefón: 0905 936 370
E-mail: ocuvyskovce@gmail.com

Ing. Lajos Csóka

Funkcie: zakladajúci člen, predseda okresnej organizácie v Komárne, starosta obce Veľké Kosihy, predseda Združenia obcí dolného Žitného Ostrova
Telefón: 0905 327 914
E-mail: csokalajos@velkekosihy.sk

Bratislavský kraj

Rastislav Žitný

BRATISLAVSKÝ OKRESNÝ PREDSEDA

Telefon: 0903 233 437
Email: rasto.zitny@gmail.com

László Sólymos

Minister životného prostredia SR, Podpredseda strany Most-Híd

Email: minister@enviro.gov.sk

Kontakt: Ministerstvo životného prostredia SRFacebook

László Sólymos sa narodil 16. novembra 1968 v Bratislave. Je ženatý, otec troch detí. Po ukončení základnej školy a gymnázia na Dunajskej ulici v Bratislave študoval na strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave.

Bol predsedom okresnej organizácie SMK v Bratislave a členom jej Republikovej rady. Od roku 2009 je zakladajúcim členom strany Most-Híd a členom jej Republikového predsedníctva. Od 2010 je poslancom NR SR a predsedom poslaneckého klubu Most-Híd.

Od roku 2016 Minister životného prostredia SR.

Teréz Sallay

Funkcie: krajská tajomníčka

Telefón: 0917 927 287
E-mail: sallay.terez@most-hid.sk

Zoltán Kovács

Funkcie: okresný predseda v Senci

Telefón: 0905 624 510
E-mail: kovacs@hv.sk

Košický kraj

Pavol Burdiga

Funkcie: Člen predsedníctva, krajský podpredseda, rožňavský okresný predseda

Telefón: 0905 478 121
Email: pavol.burdiga@roznava.sk

Pavol Burdiga sa narodil 12. októbra 1966.

Je ženatý, je otcom dvoch dcér. Študoval na SPŠ-Stavebná v Rožňave.

Po skončení základnej vojenskej služby bol stavbyvedúcim v Mestskom stavebnom podniku Rožňava.

Od roku 2010 bol poslancom MZ v Rožňave a zástupcom primátora mesta. Momentálne je primátorom mesta Rožňava a členom Republikového predsedníctva strany Most-Híd.

Elemér Jakab

Člen predsedníctva, Poslanec NR SR

Asistent: Solymos Lívia
Email: elemer_jakab@nrsr.sk

Elemér Jakab sa narodil 5. júna 1967 v Kráľovskom Chlmci. Je ženatý, má dve deti. Po skončení gymnázia vo Veľkých Kapušanoch študoval sociálne právo na nadstavbovom štúdiu strednej odbornej školy ekonomickej v Košiciach.

Od roku 1998 je starostom obce Veľké Raškovce. Od roku 2010 je poslancom NR SR za stranu Most-Híd.

Jaroslav Pástor

Funkcie: okresný predseda v Košiciach – okolí

Telefón: 0904 700 668
E-mail: pastjaro@gmail.com

Vladimír Vágási

Funkcie: krajský podpredseda, okresný predseda v Košiciach

Telefón: 0905 900 909
E-mail: vagasi.vladimir@gmail.com

Banskobystrický kraj

László Nagy

Funkcie: okresný predseda v Revúcej

Telefón: 0905 274 855
E-mail: nagy.l@atlas.sk

Prešovský kraj

Peter Krajňák

Člen predsedníctva Most-Híd, Štátny tajomník ministerstva školstva

Email: kancelaria.st@minedu.sk

Kontakt: Ministerstvo školstvaFacebook

Peter Krajňák sa narodil 1981 v Prešove-Solivare. Vyštudoval na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU v Prešove. Ako pedagóg základnej školy pracoval s rómskymi žiakmi a od roku 2010 pôsobí ako miestny poslanec v Prešove a od roku 2013 aj ako poslanec Prešovského samosprávneho kraja. V roku 2014 sa stal členom predsedníctva strany Most-Híd.

Od roku 2016 štátny tajomník ministerstva školstva.

Trenčiansky kraj

Jozef Maďar

Funkcie: krajský predseda

Telefón: 0908 426 620
E-mail: tikhandlova@azet.sk

Ivan Vaňo

Funkcie: krajský podpredseda, okresný predseda v Prievidzi

Telefón: 0905 264 593
E-mail: ivovano@centrum.sk

Žilinský kraj