Predseda strany

Béla Bugár

Predseda strany, Podpredseda NR SR, Poslanec NR SR

Asistent: Éva Méry
Email: bela_bugar@nrsr.sk, bugar.bela@most-hid.sk

Béla Bugár sa narodil 7. júla 1958. Je ženatý, má jednu dcéru. Študoval na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave.

Svoju politickú kariéru odštartoval v roku 1990 ako zakladajúci člen a člen predsedníctva Maďarského kresťanskodemokratického hnutia. O rok neskôr sa stal predsedom strany. Od roku 1998 do 2007 bol predsedom Strany maďarskej koalície. Od roku 2009 je predsedom strany Most-Híd a poslancom NR SR.

Od roku 2016 je podpredsedom NR SR.

Podpredsedovia

Ivan Švejna

Podpredseda strany Most-Híd, Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Email: svejna.ivan@most-hid.sk

Kontakt: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ivan Švejna sa narodil 20. novembra 1965. Je členom Mont Pélerinskej spoločnosti a predsedomZdruženia daňových poplatníkov Slovenska.

Bol iniciátorom zavedenia druhého piliera dôchodkového sporenia na Slovensku.

Pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie sociálneho poistenia na Ministerstve sociálnych vecí a rodiny SR. Od roku 2009 je podpredsedom strany Most-Híd, od 2010 poslancom NR SR.

Od roku 2016 štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Lucia Žitňanská

Ministerka spravodlivosti SR, Podpredsedníčka vlády SR, Podpredsedníčka strany Most-Híd

Asistent: Vladimír Talian

Email: vlado.talian@gmail.com

Kontakt: Ministerstvo spravodlivosti SRFacebook

Lucia Žitňanská sa narodila v roku 3. júna 1964 v Bratislave. Do strany Most-Híd vsúpila v roku 2014, od tohto roku je aj poslankyňou a podpredsedníčkou strany Most-Híd. Od roku 2016 je Ministerkou spravodlivosti SR a Podpredsedníčkou vlády SR.

László Sólymos

Minister životného prostredia SR, Podpredseda strany Most-Híd

Email: minister@enviro.gov.sk

Kontakt: Ministerstvo životného prostredia SRFacebook

László Sólymos sa narodil 16. novembra 1968 v Bratislave. Je ženatý, otec troch detí. Po ukončení základnej školy a gymnázia na Dunajskej ulici v Bratislave študoval na strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave.

Bol predsedom okresnej organizácie SMK v Bratislave a členom jej Republikovej rady. Od roku 2009 je zakladajúcim členom strany Most-Híd a členom jej Republikového predsedníctva. Od 2010 je poslancom NR SR a predsedom poslaneckého klubu Most-Híd.

Od roku 2016 Minister životného prostredia SR.

Členovia predsedníctva

Konrád Rigó

Štátny tajomník ministerstva kultúry

Konrád Rigó sa narodil 18.mája 1979 v Dunajskej Strede. Vyštudoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave, na fakulte medzinárodných vzťahov.

Pôsobil ako Vedúci úseku ekonomiky a manažmentu v Tanečnom divadle Ifjú Szivek (2014­ – 2016), Člen prípravného teamu projektu World Music Expo Bratislava (2016), Konateľ v new media agentúre Brainsum (2006 -­ 2014), Asistent štátneho tajomníka Ministerstva financií SR (2005 ­- 2006)

Od roku 2016 je štátnym tajomníkom ministerstva kultúry.

Je ženatý, manželka Edit je podnikateľka, má tri deti.

Gabriel Csicsai

Štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva

Asistent: Anna Molnárová
Email: gabriel_csicsai@nrsr.sk

Telefón: 0903 629 480
E-mail: gabriel.csicsai@gmail.com

Gabriel Csicsai sa narodil 21. decembra 1968 v Dunajskej Strede. Študoval na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach, kde neskôr pôsobil ako odborný asistent na Katedre pôrodníctva, gynekológie a andrológie.

Bol obchodným riaditeľom vo firme Medmilk, a súdnym znalcom v odbore pôdohospodárstvo, ako aj riaditeľom poľnohospodárskeho družstva v Jurovej.

Od roku 2010 je poslancom NR SR za stranu Most-Híd.

Od septembra 2016 je štátnym tajomníkom ministerstva pôdohospodárstva.

Pavol Burdiga

Funkcie: Člen predsedníctva, krajský podpredseda, rožňavský okresný predseda

Telefón: 0905 478 121
Email: pavol.burdiga@roznava.sk

Pavol Burdiga sa narodil 12. októbra 1966.

Je ženatý, je otcom dvoch dcér. Študoval na SPŠ-Stavebná v Rožňave.

Po skončení základnej vojenskej služby bol stavbyvedúcim v Mestskom stavebnom podniku Rožňava.

Od roku 2010 bol poslancom MZ v Rožňave a zástupcom primátora mesta. Momentálne je primátorom mesta Rožňava a členom Republikového predsedníctva strany Most-Híd.

JUDr. Andrea Vitkóová

Funkcie: Členka predsedníctva

Telefón: 0905 219 643
E-mail: vitkoova@szm.sk

Andrea Vitkóová sa narodila 28. augusta 1973. Po ukončení Strednej ekonomickej školy v Bratislave a Hotelovej Akadémie v Piešťanoch študovala na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Bratislavskej vysokej škole práve. Od roku 2010 je poslankyňou Mestského zastupiteľstva Štúrovo.

Pôsobila v Centre právnych analýz pri nadácii Kalligram. Od roku 201ľ je členkou Republikového predsedníctva strany Most-Híd.

Tibor Bastrnák

Predseda klubu Most-Híd, Člen predsedníctva, Poslanec NR SR

Asistent: Lajos Csóka

Telefón: 0905 609 204
E-mail: bastrnak.tibor@most-hid.sk

Tibor Bastrnák sa narodil 17. Novembra 1964 v Šahách. Je ženatý, má dve deti. Titul MUDr. získal na Lekárskej fakulte Univerzity Masaryka v Brne.

Od roku 1991 do 2009 bol lekárom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia nemocnice v Komárne. V rokoch 2003 až 2010 bol primátorom mesta Komárno. Pôsobil aj ako zástupca predsedu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a ako poslanec zastupiteľstva Nitrianskeho Samosprávneho kraja. Od roku 2009 je členom predsedníctva Most-Híd, od roku 2010 je poslancom strany v NR SR.

Od konca marca 2018 je predsedom poslaneckého klubu Most-Híd

Árpád Érsek

Člen predsedníctva, minister dopravy

Email: arpad.ersek@mindop.sk

Kontakt: Ministerstvo dopravyFacebook

Telefón: 0917 225 869
E-mail: ersek.arpad@gmail.com

Árpád Érsek sa narodil 22. júna 1958 v Bratislave. Je ženatý, má dve deti.

Po absolvovaní gymnázia v Šamoríne študoval na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

Je konateľom firiem EMM Properties, EMM Invest a Alfa Sport.

Od roku 2010 je poslancom NR SR za stranu Most-Híd a členom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Od roku 2014 je členom predsedníctva Most-Híd.

Od roku 2016 je naďalej poslancom NR SR za stranu Most-Híd a bol zvolený za štátneho tajomníka ministerstva dopravy.

Od septembra roku 2016 je ministrom dopravy SR.

Lajos Berner

Funkcie: Zakladajúci člen strany, predseda krajskej organizácie v Trnave, člen predsedníctva okresnej organizácie v Dunajskej Strede, starosta obce Janíky (MOST – HÍD)

Telefón: 0905 611 172
E-mail: lajos.berner@gmail.com

Mgr. Gábor Gál

Minister spravodlivosti SR

Mgr. Gábor Gál sa narodil 22. novembra 1974 v Šali.

Za stranu Most-Híd bol 12. júna 2012 zvolený za poslanca národnej rady, rovnako tak v roku 2016. Od roku 2016 bol predsedom poslaneckého klubu Most-Híd.

Po demisii vlády 15. marca 2018 sa v zrekonštruovanom kabinete na čele s Petrom Pellegrinim stal 22. marca ministrom spravodlivosti.

Elemér Jakab

Člen predsedníctva, Poslanec NR SR

Asistent: Solymos Lívia
Email: elemer_jakab@nrsr.sk

Elemér Jakab sa narodil 5. júna 1967 v Kráľovskom Chlmci. Je ženatý, má dve deti. Po skončení gymnázia vo Veľkých Kapušanoch študoval sociálne právo na nadstavbovom štúdiu strednej odbornej školy ekonomickej v Košiciach.

Od roku 1998 je starostom obce Veľké Raškovce. Od roku 2010 je poslancom NR SR za stranu Most-Híd.

Edita Nochtová

Funkcie: členka predsedníctva strany
Bydlisko: Bratislava