Jozef Maďar

Funkcie: krajský predseda

Telefón: 0908 426 620
E-mail: tikhandlova@azet.sk

Ivan Vaňo

Funkcie: krajský podpredseda, okresný predseda v Prievidzi

Telefón: 0905 264 593
E-mail: ivovano@centrum.sk