galeria_megyercs_es_rugo_verseny_4

Takú tradíciu dosiahla Súťaž v kopaní pokutových kopov, ktorá sa v tomto roku uskutočnila 28-ho júla 2018, a má už 5 vekových kategórií. Kuriozitou súťaže bolo, že najmladší súťažiaci v tomto roku bol dvojročný Noel Nagy Benett.

Galéria: