istvanvavrek

Štefan Vavrek učiteľ z Gemeru, ktorý sa stal poslancom. V rodine je po otcovi druhým učiteľom a učiteľky sú aj jeho sestra a jeho manželka. Jeho prioritou je prirodzene vzdelanie a vo vzdelaní najmä podpora rómskych žiakov a študentov a vyrovnávanie šancí.

Nový poslanec usporiadal svoju prvú tlačovú besedu spoločne s podpredsedom strany Most-Híd a splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom, s ktorým úzko spolupracuje. Kým sa nestal poslancom pôsobil na úrade splnomocnenca ako riaditeľ regionálnych kancelárií. Spoločne pracovali na opatreniach ako povinná predškolská výchova, či otvorenie možností pre žiakov zo špeciálnych škôl.

„Vzdelanie je pre mňa najvyššou prioritou. V školskom prostredí pracuje celá naša rodina. Otec pracoval 35 rokov ako učiteľ a z toho 25 rokov ako zástupca riaditeľa na ZŠ v Rimavskej Seči.

Z praxe učiteľa viem povedať, že deti pri nástupe do školy nemajú rovnakú štartovaciu čiaru. Chcem robiť všetko preto, aby sme ju vyrovnávali.

Chcem, aby rómske deti chodili do škôlky, tak ako iné deti, aby boli pripravené na školu. Chcem, aby bolo viac Rómov vo vzdelávacom systéme. Chcem, aby žiaci zo špeciálnych škôl mali možnosť pokračovať na bežných školách, získať výučné listy, aby mohli pracovať ako remeselníci, ktorých máme teraz málo.

Budem robiť všetko preto, aby mal každý človek bez ohľadu na svoj pôvod prístup k dobrému vzdelaniu. Takému, ktoré z neho urobí dobrého človeka, ktorý bude vedieť svoju rodinu uživiť prácou“ zhrnul svoje priority Štefan Vavrek.

Štefan Vavrek a Ábel Ravasz spolupracujú už niekoľko rokov. Pred nástupom Ábela Ravasza do funkcie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity spolupracovali napríklad v rámci neziskovej organizácie PURT, ktorá zvyšuje občiansku angažovanosť rómskych a prorómskych zástupcov a aktivistov na Gemeri a Novohrade. Zmena pozície spoluprácu podľa ich slov len zefektívni, keďže na množstve opatrení pracovali spoločne.

„Povinná predškolská výchova a rozšírenie možností detí zo špeciálnych škôl je len časť opatrení, na ktorých na úrade pracujeme. Hlavné body našej práce sa nám podarilo pretaviť do nedávno schváleného uznesenia vlády o zvyšovaní zamestnanosti ľudí z marginalizovaných skupín. Vnímam to ako veľmi priaznivý krok pre rómske komunity na Slovensku. Vláda sa zaviazala konať a v parlamente sedí poslanec Vavrek, ktorý na plnenie plánu môže dohliadať z pozície zákonodarcu“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz.