NITRIANSKY KRAJ

Regionálna www stránka Nitrianskeho kraja: http://most-hid-regiony.sk/nitrianskykraj/

TRNAVSKÝ KRAJ

Regionálna www stránka Trnavského kraja: http://most-hid-regiony.sk/trnavskykraj/

BRATISLAVSKÝ KRAJ

Regionálna www stránka Bratislavského kraja: http://most-hid-regiony.sk/bratislavskykraj/

TRENČIANSKY KRAJ

Regionálna www stránka Trenčianskeho kraja: http://most-hid-regiony.sk/trencianskykraj/

KOŠICKÝ KRAJ

Regionálna www stránka Košického kraja: http://most-hid-ke.sk/

PREŠOVSKÝ KRAJ

Regionálna www stránka Prešovského kraja: http://www.mosthid-po.sk/

ŽILINSKÝ KRAJ

Regionálna www stránka Žilinského kraja: http://www.most-hid-za.szm.com/