Trnavský kraj

Lajos Berner

Funkcie: Zakladajúci člen strany, predseda krajskej organizácie v Trnave, člen predsedníctva okresnej organizácie v Dunajskej Strede, starosta obce Janíky
Telefón: 0905 611 172
E-mail: lajos.berner@gmail.com

Márta Kiss

Funkcie: Krajská tajomníčka strany, poslankyňa obecného zastupiteľstva v obci Kráľovičove Kračany
Telefón: 0917 927 288
E-mail: kiss.marta@most-hid.sk

Nitriansky kraj

Ing. Lajos Csóka

Funkcie: zakladajúci člen, predseda okresnej organizácie v Komárne, starosta obce Veľké Kosihy, predseda Združenia obcí dolného Žitného Ostrova
Telefón: 0905 327 914
E-mail: csokalajos@velkekosihy.sk

Bratislavský kraj

Rastislav Žitný

BRATISLAVSKÝ OKRESNÝ PREDSEDA

Telefon: 0903 233 437
Email: rasto.zitny@gmail.com

László Sólymos

Minister životného prostredia SR, Podpredseda strany Most-Híd

Email: minister@enviro.gov.sk

Kontakt: Ministerstvo životného prostredia SRFacebook

László Sólymos sa narodil 16. novembra 1968 v Bratislave. Je ženatý, otec troch detí. Po ukončení základnej školy a gymnázia na Dunajskej ulici v Bratislave študoval na strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave.

Bol predsedom okresnej organizácie SMK v Bratislave a členom jej Republikovej rady. Od roku 2009 je zakladajúcim členom strany Most-Híd a členom jej Republikového predsedníctva. Od 2010 je poslancom NR SR a predsedom poslaneckého klubu Most-Híd.

Od roku 2016 Minister životného prostredia SR.

Teréz Sallay

Funkcie: krajská tajomníčka

Telefón: 0917 927 287
E-mail: sallay.terez@most-hid.sk

Zoltán Kovács

Funkcie: okresný predseda v Senci

Telefón: 0905 624 510
E-mail: kovacs@hv.sk

Košický kraj

Pavol Burdiga

Funkcie: Člen predsedníctva, krajský podpredseda, rožňavský okresný predseda

Telefón: 0905 478 121
Email: pavol.burdiga@roznava.sk

Pavol Burdiga sa narodil 12. októbra 1966.

Je ženatý, je otcom dvoch dcér. Študoval na SPŠ-Stavebná v Rožňave.

Po skončení základnej vojenskej služby bol stavbyvedúcim v Mestskom stavebnom podniku Rožňava.

Od roku 2010 bol poslancom MZ v Rožňave a zástupcom primátora mesta. Momentálne je primátorom mesta Rožňava a členom Republikového predsedníctva strany Most-Híd.

Banskobystrický kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Žilinský kraj