Ombudsmanka strany Most-Híd Vám ponúka možnosť obrátiť sa na ňu s problémom vo Vašom okolí, ktorý Vás trápi. S podnetom ju môžete osloviť poštou, emailom, telefonicky alebo vyplnením dotazníka na spodnej časti stránky. Ombudsmanka bude podnet riešiť v spolupráci s príslušným orgánom a zapojením relevantných strán a bude monitorovať jeho riešenie.

Podnety občanov prijímame v slovenskom aj maďarskom jazyku.

VIAC O PODNETOCH:

Typy podnetov na riešenie:

• zanedbanie povinností (na strane orgánu verejnej správy)
• nedodržiavanie zákona
• legislatívny problém
• nedostatok materiálnych prostriedkov alebo pracovnej sily

​Podnety, ktoré nemôže ombudsman riešiť:

• občianske spory
• poskytovanie finančnej pomoci
• regionálne a celospoločenské problémy

Anonymné podnety

Ombudsman nebude riešiť anonymné podnety.

BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Od každého užívateľa, ktorý podáva podnet či už poštou, emailom alebo telefonicky, vyžadujeme zadanie jeho mena, priezviska a kontaktu (email, telefón).
Tento kontakt slúži výhradne na komunikáciu ombudsmana so zadávateľom podnetu tak, aby bol zadávateľ informovaný o každej zmene súvisiacej s jeho nahláseným podnetom.
Kontakty bez priameho súhlasu zadávateľa podnetu nikdy neposkytneme tretím osobám a garantujeme, že nebudú zneužité. Vaše osobné údaje chránime v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, ako aj v súlade s ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.

Viac informácií a príjímanie podnetov nájdete tu.