Kontakt na krajské vedenie strany:

KRAJSKÝ PREDSEDA
László Solymos

KRAJSKÁ TAJOMNÍČKA
Teréz Sallay
Telefon: 0917 927 287
Email: sallay.terez@most-hid.sk

BRATISLAVSKÝ OKRESNÝ PREDSEDA
Rastislav Žitný
Telefon: 0903 233 437
Email: rasto.zitny@gmail.com

SENECKÝ OKRESNÝ PREDSEDA
Zoltán Kovács
Telefon: 0905 624 510
Email: kovacs@hv.sk