WWW stránky krajských organizácií strany MOST-HÍD

NITRIANSKY KRAJ

Regionálna www stránka Nitrianskeho kraja: https://most-hid-regiony.sk/nitrianskykraj/

NAGYSZOMBATI MEGYE

A Nagyszombati járás regionális web-oldala: https://most-hid-regiony.sk/trnavskykraj/hu/

POZSONY MEGYE

A Pozsonyi járás regionális web-oldala: https://most-hid-regiony.sk/bratislavskykraj/hu/

TRENCSÉNI MEGYE

A Trencséni járás regionális web-oldala: https://most-hid-regiony.sk/trencianskykraj/hu/

KOŠICKÝ KRAJ

Regionálna www stránka Košického kraja: http://most-hid-ke.sk/

PREŠOVSKÝ KRAJ

Regionálna www stránka Prešovského kraja: http://www.mosthid-po.sk/

ŽILINSKÝ KRAJ

Regionálna www stránka Žilinského kraja: http://www.most-hid-za.szm.com/